آکادمی کیادرس|academy kiadars
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی 1404

روش مطالعه امتحان نهایی

آموزش رایگان روش هر درس

+همراه نمونه سوال های پرتکرار

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی

فهرست مطالب

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی

در خدمت شما هستیم با مقاله‌ای دیگر!

احتمال دارد که دیر شروع کرده باشید و احتیاج به حذف یک سری مطالب در درس زیست شناسی پیدا کرده باشید و به دنبال فصل‌های تست خیز باشید تا خودتان را از این مهلکه بیرون بکشید.

در این مقاله مباحث تست خیز زیست کنکور را باهم بررسی می‌کنیم!

فصل‌های مستقل

در اولین قدم باید فصل‌های مستقل زیست‌شناسی را بشناسید و روی آنها کار کنید زیرا احتمال ترکیب شدنشان با دیگر فصل‌ها بسیار کم است اما شما می‌توانید با خواندن آنها به راحتی به سوالاتی که در کنکور از آنها طرح می‌شوند پاسخ دهید.

 

●فصل های مستقل زیست دهم:

فصل 1 (دنیای زنده) 

فصل 6 (از یاخته تا گیاه) 

فصل 7 (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

 

●فصل های مستقل زیست یازدهم:

فصل 2 (حواس) 

 فصل 3 (دستگاه حرکتی) 

 فصل 5 (ایمنی) 

 فصل 9 (پاسخ گیاهان به محرک ها)

 

●فصل های مستقل زیست دوازدهم:

فصل 1 (مولکول های اطلاعاتی) 

 فصل 5 (از ماده به انرژی) 

 فصل 7 (فناوری های نوین زیستی) 

 فصل 8 (رفتار جانوران )

 

در اولین قدم فصل‌های مستقل را بخوانید و کار را جمع کنید.

مقاله های مرتبط :

👈چگونه زیست را مفهومی بخوانیم؟|چرا زیست را نمیفهمم؟

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی(مستقل)
سال دهم
فصل 1 (دنیای زنده) 
فصل 6 (از یاخته تا گیاه) 
فصل 7 (جذب و انتقال مواد در گیاهان)
سال یازدهم
فصل 2 (حواس) 
 فصل 3 (دستگاه حرکتی) 
 فصل 5 (ایمنی) 
 فصل 9 (پاسخ گیاهان به محرک ها)
سال دوازدهم
فصل 1 (مولکول های اطلاعاتی) 
 فصل 5 (از ماده به انرژی) 
 فصل 7 (فناوری های نوین زیستی)
 فصل 8 (رفتار جانوران )

فصل‌های آسان

آسان
آسان(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

فصل‌های هلو بپر تو گلو را از دست ندهید که حسابی باخت می‌دهید.

این فصل‌ها جز فصل‌های آسان هستند که با خواندن آنها نیز می‌توانید درصدهای خوب بگیرید!

 

●فصل های آسان زیست دهم  :

دنیای زنده (فصل 1)

 تبادلات گازی (فصل 3)

 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (فصل 5) 

 یاخته تا گیاه (فصل 6) 

 جذب و انتقال مواد در گیاهان (فصل 7)

 

●فصل های آسان زیست یازدهم:

تنظیم شیمیایی (فصل 4) 

 ایمنی (فصل 5) 

 تولید مثل نهاندانگان (فصل 8) 

 پاسخ گیاهان به محرک ها (فصل 9)

 

●فصل های آسان زیست دوازدهم :  

مولکول های اطلاعاتی (فصل 1) 

 انتقال اطلاعات در نسل ها (فصل 3) 

 فناوری های نوین زیستی (فصل 7) 

 رفتارهای جانوران (فصل 8)

 

اگر می‌خواهید بگویید: کجای گیاهی آسان است کیادرس؟ 

باید بگویم که درست است که گیاهی درسی نچسب و روی اعصاب است اما بسیار آسان است و سوالات روتینی دارد و خیلی از بچه‌ها آن را حذف می‌کنند به جایش شما آن را می‌خوانید تستش را هم در کنکور می‌زنید و حالش را می‌برید.

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی ( آسان )
سال دهم
فصل 1 (دنیای زنده) 
 تبادلات گازی (فصل 3)
 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (فصل 5)
 یاخته تا گیاه (فصل 6) 
 جذب و انتقال مواد در گیاهان (فصل 7)
سال یازدهم
تنظیم شیمیایی (فصل 4) 
 ایمنی (فصل 5) 
 تولید مثل نهاندانگان (فصل 8) 
 پاسخ گیاهان به محرک ها (فصل 9)
سال دوازدهم
مولکول های اطلاعاتی (فصل 1) 
 انتقال اطلاعات در نسل ها (فصل 3) 
 فناوری های نوین زیستی (فصل 7) 
 رفتارهای جانوران (فصل 8)

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی👇

فصل‌های تست خیز

خب خب رسیدیم به اصل کار!

از سر تا پا گوش بشوید و این قسمت را به خوبی بخوانید.

 

●فصل های تست خیز زیست دهم  :

گوارش (فصل 2) 

 تبادلات گازی (فصل 3)

 گردش مواد (فصل 4) 

 یاخته تا گیاه (فصل 6)

 

توجه کنید که دو فصل از فصل‌های گفته شده جزئی از فصل‌های آسان هستند.

 

●فصل های تست خیز زیست یازدهم :  

تنظیم عصبی (فصل 1) 

 ایمنی (فصل 5)

 تقسیم یاخته (فصل 6) 

 تولید مثل (فصل 7) 

 تولید مثل نهاندانگان (فصل 8) 

 

توجه کنید که دو فصل از فصل‌های گفته شده جزئی از فصل‌های آسان هستند.

 

●فصل های تست خیز زیست دوازدهم :

مولکول های اطلاعاتی (فصل1) 

 جریان اطلاعات در یاخته (فصل 2)

 انتقال اطلاعات در نسل ها (فصل 3) 

 تغییر در اطلاعات وراثتی (فصل 4) 

 از انرژی تا ماده (فصل ۶)

 

توجه کنید که دو فصل از فصل‌های گفته شده جزئی از فصل‌های آسان هستند.

 

به همین ترتیبی که فصول را برای شما به سه دسته‌ی مستقل، آسان و تست خیز طبقه بندی کردم فصول را بخوانید و لذت ببرید.

در ادامه‌ی مقاله‌ی مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی به شما راه و روش خواندن زیست در این مدت باقی مانده تا کنکور را می‌دهم تا موفق باشید و از پس کنکور بر بیایید.

مقاله های مرتبط : 

👈زیست گیاهی چند درصد کنکور است؟+حذف یا مطالعه ؟

مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی(پرسوال)
سال دهم
گوارش (فصل 2) 
 تبادلات گازی (فصل 3)
 گردش مواد (فصل 4) 
 یاخته تا گیاه (فصل 6) 
سال یازدهم
 ایمنی (فصل 5) 
 تقسیم یاخته (فصل 6) 
 تولید مثل (فصل 7) 
 تولید مثل نهاندانگان (فصل 8) 
سال دوازدهم
مولکول های اطلاعاتی (فصل 1) 
 جریان اطلاعات در یاخته (فصل 2)
 انتقال اطلاعات در نسل ها (فصل 3) 
 تغییر در اطلاعات وراثتی (فصل 4) 
 از انرژی تا ماده (فصل ۶)
تست خیز
تست خیز(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

برنامه ریزی زمان

برنامه ریزی زمانی موثر برای مطالعه از الان تا کنکور بسیار مهم است. مطالعه را به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنید و به طور منظم و پیوسته در طول هفته زیست را مطالعه کنید.

هر روز زیست بخوانید و از مطالب آن تست بزنید و نکات را یادداشت کنید.

 

به شما یک طرح برنامه‌ریزی کلی برای خواندن زیست ارائه می‌کنم.

 

هر فردی نیازها و شرایط متفاوتی دارد، اما این یک برنامه ریزی زمانی معمولی برای خواندن زیست شناسی تا کنکور است:

در قدم‌های اول:

– هر روز برای مطالعه زیست شناسی حدود 1.5 تا 2 ساعت وقت بگذارید.

– هر روز به یک یا دو فصل از کتاب درسی مربوط به زیست شناسی بپردازید.

– مرور نکات کلیدی و مفاهیم مهم پس از خواندن هر فصل.

– حل چندین تمرین و سوال تستی مرتبط با هر فصل.

 

در قدم‌های بعدی:

– زمان مطالعه را افزایش دهید به حدود 2 تا 3 ساعت در روز.

– مرور مراجعه به نکات کلیدی و مطالعه مجدد فصل‌هایی که قبلا مطالعه کرده‌اید.

– حل سوالات تستی و تمرین‌های بیشتر و تمرین روی مسائل کاربردی.

– مراجعه به منابع تکمیلی مانند جزوه‌ها و منابع آموزشی آنلاین برای تقویت مفاهیم.

 

و در قدم‌های آخر:

– مطالعه تمرکز بیشتری به فصل‌هایی که قبلاً مشکل برای شما داشته‌اند.

– مرور کلیه نکات کلیدی و تمرین حل مسائل.

– حل آزمون‌های گذشته و سوالات تستی تهیه‌شده.

 

قدم نهایی:

– مرور کلیه فصل‌ها و نکات کلیدی.

– حل آزمون‌های گذشته و سوالات تستی بیشتر.

– استراحت مناسب روز قبل از آزمون.

 

به یاد داشته باشید که این فقط یک الگوی عمومی است و شما می‌توانید آن را با توجه به نیازها و شرایط خود تغییر دهید. همچنین، اهمیت استراحت و تعادل بین مطالعه و زمان‌های فراگیری نیز بسیار مهم است.

مقاله های مرتبط : 

👈چگونه به زیست علاقه مند شویم؟+7 راه

زمان
زمان(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

استفاده از منابع مناسب

در این زمان استفاده از منابع مناسب می‌تواند شما را از ته چاه به نور و روشنایی برساند.

از کتاب‌های درسی مربوط به سرفصل‌های کنکور استفاده کنید. همچنین می‌توانید از منابع تکمیلی مانند جزوه‌ها، نمونه سوالات و آزمون‌های گذشته استفاده کنید.

 

در ادامه به شما کتاب‌های کمک درسی که می‌توانید در این مدت از آنها استفاده کنید را معرفی می‌کنم.

 

 

کتاب جمع بندی زیست خیلی سبز

ویژگی ها :

 

۱.پوشش کامل متن کتاب درسی زیست (دهم، یازدهم، دوازدهم)

 

2.بررسی تمامی نکات و شکل های داخل کتاب درسی

 

3‌.ذکر نکات مفهومی از هر مطلب

 

4.ارائه نکات ترکیبی در هر فصل

 

5.مشخص کردن عبارت‌های مهم و تست خیز

 

 کتاب جمع بندی زیست مهروماه

ویژگی ها :

 

1.نکات مهم و پرکاربرد زیست شناسی کنکور

 

2‌.بررسی شکل های مهم کتاب درسی

 

3.دارای آزمون های ویژه برای بررسی

 

 4.عبارات پرتکرار و مهم کنکور

 

5.دارای آزمون های جامع و آزمون های پایان فصل

 

6.دارای تعداد زیادی نمودار جمع بندی

 

7.ارائه جدول های جمع بندی برای مرور سریع و مقایسه ای

 

 

کتاب موج آزمون زیست نشر الگو

ویژگی ها :

 

1.درسنامه‌ های درختی و جامع از کتاب‌های زیست‌شناسی هر 3 پایه

 

2.آزمون های فصل به فصل از کتاب‌های زیست‌شناسی

 

3.آزمون های موضوعی (گیاهی، جانوری، انسانی، شکل‌ها و …)

 

4.آزمون تألیفی جامع شبیه‌ ساز کنکور

 

5.تست‌ های طبقه ‌بندی شده کنکورهای سراسری

 

6.طرح تست از همه شکل‌های کتاب درسی

 

7.پاسخ‌ های کاملاً تشریحی 

 

8.تحلیل تله‌ های تستی در قسمت پاسخ‌های تشریحی

 

9.کتاب کامل و جامع برای جمع‌بندی و مرور مطالب زیست‌شناسی

 

 کتاب فصل آزمون زیست خیلی سبز 

ویژگی ها :

 

1.آزمون های جامع

 

2.سؤالات جدید، تألیفی و استاندارد

 

3.جداول آموزشی در پاسخنامه

 

4.پاسخنامه ی کامل

 

 

 کتاب زیست جامع پینوکیو خیلی سبز 

ویژگی ها :

 

1.درسنامه بسیااار کامل ( کامل ترین درسنامه زیستو داره! )

 

2.تست های سطح بندی شده (از آسون به سخت)

 

3.پاسخنامه کلیدی

 

4. شامل تست های تالیفی و کنکورهای اخیر

 

زنگ خطر را باید برای شما به صدا در بیاورم!

اول از همه کتاب درسی را واو به واو می‌خوانید بعد از آن می‌روید سراغ بقیه‌ی کتاب‌ها و تست زنی!

مقاله های مرتبط : 

👈ترتیب خواندن فصل های زیست برای کنکور

منابع
منابع(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

حل تست

تمرین و حل تست در زیست شناسی از الان تا کنکور به چندین نحو می‌تواند به شما کمک کند:

 

1. تثبیت مفاهیم:

 حل مسائل به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر درک کنید. زمانی که با یک مفهوم درگیر می‌شوید و آن را در یک مسئله عملی اعمال می‌کنید، این مفهوم برایتان روشن‌تر می‌شود.

 

2. تقویت مهارت‌های حل تست:

 با حل مسائل مختلف، مهارت‌های حل تست‌تان تقویت می‌شود. این شامل توانایی تفکر انتقادی، تحلیل داده‌ها، و اعمال مفاهیم یادگرفته شده به موقعیت‌های مختلف است.

 

3. آشنایی با الگوهای سوالات کنکور:

 حل مسائل و سوالات تستی زیست شناسی کنکور به شما کمک می‌کند تا با الگوهای متداول سوالات آشنا شوید. این به شما اطمینان می‌دهد که در آزمون، بهترین راه برای پاسخگویی به سوالات را انتخاب می‌کنید.

 

4. استرس کمتر:

 با حل تست و تمرین مرتب، استرس شما در مواجهه با سوالات آزمون کمتر می‌شود. این به شما اعتماد بیشتری به خودتان می‌دهد و باعث افزایش عملکرد در آزمون می‌شود.

 

به طور کلی، تمرین حل مسائل به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر درک کنید، مهارت‌های لازم برای حل مسائل را تقویت کنید، و آمادگی بیشتری برای مواجهه با آزمون کنکور داشته باشید.

بهبود مهارت تست‌زنی

برای بهبود مهارت تست زنی در زیست شناسی، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

 

1. حل سوالات تستی زیست شناسی:

 شروع به حل سوالات تستی مربوط به موضوعات مختلف زیست شناسی کنید. این سوالات را به صورت منظم و متنوع حل کنید تا با انواع سوالات و الگوهای مختلف آشنا شوید.

 

2. مراجعه به منابع آزمونی:

 استفاده از منابع آزمونی متعدد که شامل سوالات تستی زیست شناسی از آزمون‌های گذشته می‌شوند، به شما کمک می‌کند تا با الگوهای متداول سوالات آشنا شوید و استراتژی‌های پاسخگویی به آنها را بیاموزید.

 

3. تمرین با زمان محدود: 

وقتی که سوالات را حل می‌کنید، خودتان را محدود کنید تا در زمان معینی به سوالات پاسخ دهید. این تمرین به شما کمک می‌کند تا تسلط بیشتری بر روی مهارت تست زنی پیدا کنید و با زمان‌بندی موثرتر آشنا شوید.

 

4. مرور و تحلیل خطاها:

 بعد از حل سوالات، خطاهای خود را مرور کنید و بفهمید که چرا به اشتباه پاسخ داده‌اید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر درک کنید و از اشتباهات گذشته‌تان یاد بگیرید.

 

5. مشارکت در کلاس‌های آموزشی:

 در کلاس‌های آموزشی یا گروه‌های مطالعه زیست شناسی شرکت کنید تا با دیگران به تبادل نظر و حل مسائل بپردازید و از تجربیات آنها استفاده کنید.

 

با تمرین مداوم و استفاده از روش‌های مختلف، می‌توانید مهارت تست زنی خود را در زیست شناسی بهبود بخشید و برای کنکور زیست شناسی آماده‌تر شوید.

بهبود مهارت
بهبود مهارت(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

توجه به نکات کلیدی

توجه به نکات کلیدی در مطالعه و آماده‌سازی برای تست‌های زیست شناسی کنکور بسیار مهم است. این نکات کلیدی عبارتند از مفاهیم و مطالب اساسی که باید به طور کامل درک شوند و می‌توانند به عنوان پایه‌های مهم برای پاسخگویی به سوالات آزمون‌ها و حل مسائل کنکور استفاده شوند. در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد توجه به نکات کلیدی می‌پردازم:

 

1. تفهیم مفاهیم اساسی: 

این نکته بسیار مهم است که مفاهیم اساسی هر فصل را به دقت و کاملی درک کنید. این شامل مفاهیمی مانند تعریفات، واژگان مهم، فرایندها و چرخه‌های حیاتی است.

 

2. تفاوت و تمایز مفاهیم: 

مطمئن شوید که توانایی تمایز و تفاوت بین مفاهیم مختلف را دارید. این کمک می‌کند تا در مواقع مختلف، مطالب را به درستی مورد استفاده قرار دهید.

 

3. ارتباط مفاهیم با یکدیگر: 

بررسی روابط و ارتباطات بین مفاهیم مختلف بسیار مهم است. این کمک می‌کند تا درک کلیه مطالب بهبود یابد و اطلاعات را به صورت جامع درک کنید.

 

4. نکته‌های بیشتری را در نظر بگیرید:

 ممکن است در برخی موارد، برخی از نکات به صورت ضمنی یا فرعی در متن آمده باشند. حتماً به این نکات هم توجه کنید زیرا ممکن است در سوالات آزمون مورد استفاده قرار گیرند.

 

5. توانایی استخراج اطلاعات:

توانایی استخراج اطلاعات مهم از متن و مفاهیم زیست شناسی بسیار حیاتی است. باید بتوانید اطلاعات مهم را از متن استخراج کرده و از آنها در پاسخگویی به سوالات آزمون استفاده کنید.

 

با توجه به این نکات، می‌توانید مفاهیم زیست شناسی را بهتر درک کرده و آماده‌تر برای پاسخگویی به سوالات آزمون‌های کنکور باشید.

مقاله های مرتبط : 

👈8 روش مطالعه زیست شناسی برای کنکور تجربی،رتبه برترها

تمرین با زمان محدود

تمرین با زمان محدود یکی از روش‌های موثر برای آماده شدن بهتر برای تست‌های زیست شناسی کنکور است. این روش به شما کمک می‌کند تا با شرایط واقعی آزمون آشنا شوید و مهارت پاسخگویی به سوالات را با زمان محدود تقویت کنید. در زیر توضیحات بیشتری درباره این روش ارائه می‌شود:

 

1. زمان‌بندی مطالعه و تمرین: 

در این روش، باید زمان مشخصی برای حل سوالات یا پاسخ به مسائل تعیین کنید و در این بازه زمانی سعی کنید تمام سوالات را حل کنید یا به تمرینات مرتبط با زمینه‌های مختلف زیست شناسی بپردازید.

 

2. انتخاب سوالات مرتبط: 

برای اینکه بهترین بهره را از تمرین با زمان محدود ببرید، سوالاتی را انتخاب کنید که در موضوعات و فصول مختلف زیست شناسی مرتبط با آزمون هستند.

 

3. تعیین زمان محدود:

 برای هر سوال یا تمرین، یک زمان مشخص تعیین کنید که برای پاسخ به آن دارید. این زمان معمولاً باید کوتاه‌تر از زمان مجاز آزمون باشد تا مهارت شما در پاسخگویی با زمان محدود تقویت شود.

 

4. تمرین تکراری:

 تمرین با زمان محدود را به صورت مکرر و متنوع انجام دهید. این به شما کمک می‌کند تا با انواع مسائل و سوالات مختلف زیست شناسی آشنا شوید و مهارت‌های لازم برای پاسخگویی به آنها را تقویت کنید.

 

5. تحلیل و ارزیابی عملکرد:

 پس از پایان زمان محدود، عملکرد خود را ارزیابی کنید. بررسی کنید که چگونه موفق بودید و در کدام بخش‌ها نیاز به بهبود دارید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا در تمرین‌های بعدی خود را بهبود بخشید.

 

با انجام تمرین با زمان محدود به طور منظم و پیوسته، می‌توانید آمادگی خود را برای پاسخگویی به سوالات زیست شناسی کنکور بهبود بخشید و با شرایط زمانی آزمون آشنا شوید.

زمان محدود
زمان محدود(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

کنکور‌های گذشته

حل سوالات آزمون‌های گذشته یکی از بهترین روش‌ها برای آماده شدن بهتر برای تست‌های زیست شناسی کنکور است. این سوالات نشان دهنده الگوها و سبک سوالاتی هستند که در آزمون‌های قبلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به شما کمک می‌کنند تا با نحوه پرسیدن سوالات، موضوعات مهم و مهارت‌های لازم برای پاسخگویی به سوالات آشنا شوید. در زیر توضیحاتی در مورد روش حل سوالات گذشته آمده است:

 

1. جمع‌آوری منابع: 

در ابتدا، سوالات آزمون‌های گذشته را از منابع مختلفی که در دسترس شماست جمع‌آوری کنید. این منابع می‌توانند شامل کتاب‌های آموزشی، سوالات آزمون‌های سال‌های گذشته، جزوه‌ها و منابع آموزشی آنلاین باشند.

 

2. تقسیم بندی بر اساس موضوعات: 

 

سوالات را بر اساس موضوعات و فصول مختلف زیست شناسی دسته‌بندی کنید. این کمک می‌کند تا بتوانید بر روی موضوعات مشخص و ضعیف خود تمرکز کنید.

 

3. حل سوالات به ترتیب زمانی: 

 

سوالات را به ترتیب زمانی حل کنید، یعنی از آزمون‌های قدیمی‌تر شروع کرده و به سوالات آزمون‌های جدیدتر پرداخته و بررسی کنید.

 

4. تحلیل و بررسی عمیق: 

بعد از حل سوالات، تحلیل و بررسی کنید که چگونه پاسخ داده‌اید و اگر به سوالی نتوانستید پاسخ دهید، دلیل این امر چیست؟

 

5. ارزیابی عملکرد:

 پس از حل سوالات، عملکرد خود را ارزیابی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنید. این ارزیابی به شما کمک می‌کند تا در تمرین‌های بعدی خود را بهبود بخشید.

 

با حل سوالات گذشته و تحلیل دقیق عملکرد خود، می‌توانید بهترین آمادگی را برای آزمون زیست شناسی کنکور داشته باشید و از موفقیت در آزمون بهره‌مند شوید.

مقاله های مرتبط : 

👈تعداد تست روزانه نفرات برتر کنکور تجربی +7تکنیک

سوالات گذشته
سوالات گذشته(مباحث تست خیز زیست کنکور تجربی)

تجربیات شخصی

در اینجا، می‌توانم به شما چندین نکته و توصیه برای آماده شدن بهتر برای آزمون زیست شناسی کنکور ارائه دهم که برخی از موارد آن از تجربیات شخصی خودم هست:

 

1. شروع با مطالعه منابع اصلی:

 برای شروع، می‌توانید از کتاب‌های درسی اصلی زیست شناسی کنکور استفاده کنید. این کتاب‌ها مفاهیم اساسی را به شما آموزش می‌دهند و اولین مرحله در آماده شدن به آزمون است.

 

2. استفاده از منابع تکمیلی:

 علاوه بر کتاب‌های درسی، استفاده از منابع تکمیلی مثل جزوه‌ها، نمونه سوالات، و منابع آموزشی آنلاین نیز می‌تواند به شما کمک کند تا مفاهیم را بهتر درک کنید.

 

3. حل سوالات آزمون‌های گذشته:

 حل سوالات آزمون‌های گذشته می‌تواند به شما کمک کند تا با نوع سوالات و الگوهای پرسشی آشنا شوید و مهارت پاسخگویی به سوالات را تقویت کنید.

 

4. تمرین با زمان محدود:

 تمرین با زمان محدود می‌تواند به شما کمک کند تا با شرایط واقعی آزمون آشنا شوید و مهارت پاسخگویی به سوالات را در زمان محدود بهبود بخشید.

 

5. گروه‌های مطالعه:

 پیوستن به گروه‌های مطالعه و مشارکت در بحث‌ها و تبادل اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا مفاهیم را بهتر درک کرده و از تجربیات دیگران بهره‌مند شوید.

 

6. تمرین متنوع:

 تنوع در تمرینات و مطالعه موضوعات مختلف زیست شناسی می‌تواند به شما کمک کند تا در همه زمینه‌ها آماده‌تر باشید و از سوالات متنوع آزمون بهتر پاسخ دهید.

 

با پیروی از این توصیه‌ها و انجام تمرینات متنوع، می‌توانید بهترین استفاده را از زمان خود برای آماده شدن بهتر برای آزمون زیست شناسی کنکور داشته باشید.

نفسی تازه کنید

درست است که همیشه می‌گویم درس بخوانید زیاد هم بخوانید اما استراحت هم لازم است!

همینجوری اگر فقط درس بخوانید بالاخره در یک جایی موتور می‌سوزانید و تا موتور خود را عوض و تعمیر کنید وقت زیادی را از دست می‌دهید.

 

استراحت مناسب برای خواندن زیست تا کنکور تیر بسیار مهم است تا بتوانید از طریق حفظ سلامتی و تازه‌ماندن ذهن خود، بهترین نتیجه را در آزمون کنکور به دست آورید. در زیر توصیه‌هایی برای استراحت مناسب در طول مطالعه زیست تا کنکور تیر آورده شده است:

 

1. تعیین زمان‌های استراحت:

 تعیین زمان‌های منظم برای استراحت بسیار مهم است. می‌توانید به ازای هر ۵۰ دقیقه تا یک ساعت مطالعه، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه استراحت کنید.

 

2. فعالیت‌های تفریحی: 

در زمان استراحت، فعالیت‌های تفریحی انجام دهید. مثلاً پیاده‌روی کوتاه، گوش دادن به موسیقی آرامش‌بخش، یا حتی تماشای یک فیلم کوتاه می‌تواند به شما کمک کند انرژی خود را بازیابی کنید.

 

3. آرامش و تنفس عمیق: 

در زمان استراحت، یکی از بهترین کارها تمرکز بر تنفس عمیق و آرامش است. با تنفس عمیق و کنترل نفس، استرس و فشار روحی خود را کاهش دهید.

 

4. تغذیه مناسب:

 تغذیه مناسب بسیار اهمیت دارد. مطمئن شوید که در طول روز از غذاهای سالم و مغذی مانند میوه‌ها، سبزیجات، مواد پروتئینی و آب به مقدار کافی استفاده می‌کنید.

 

5. خواب کافی: 

حفظ یک روال خواب منظم و خواب کافی در شب بسیار مهم است. مطمئن شوید که حداقل ۷ تا ۸ ساعت خواب در شب را تضمین می‌کنید تا ذهن خود را برای مطالعه زیست کنکور تا کنکور تیر تازه و تازه نگه دارید.

 

با رعایت این نکات، می‌توانید استراحت مناسبی برای خواندن زیست تا کنکور تیر داشته باشید و از بهترین عملکرد خود در آزمون استفاده کنید.

کلام پایانی

امیدوارم با آگاه بودن به اهمیت درس زیست شناسی و همچنین دانستن فصل‌های مهم و تست‌خیز بتوانید درصد‌های خوبی را در کنکور کسب کنید.

و همچنین از راه و روش های گفته شده غافل نشوید و از آنها نیز نهایت بهره را ببرید.

سوالات متداول

بستگی به خواندن و توانایی شما دارد اما فصول گفته شده ۴۵ درصد زیست را پوشش می‌دهد.

۳ الی ۴ ساعت می‌تواند کافی باشد.

اگر روی فصول گفته شده مسلط هستید سراغ فصول دیگر بروید.

به post امتیاز دهید

لینک مطلب

https://kiaac.ir/?p=9304

در صورت هرگونه سوال درباره مسائل درسی و تحصیلی و درخواست مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای میتوانید از طریق واتساپ و تماس مستقیم با شماره  ۰۹۱۰۰۸۰۰۷۱۸  با مشاوران ما در ارتباط باشید

انگیزیشی و جزوه و اخبار

اگر دلت جزوه های کاربردی و تخصصی تر و کلیپ های انگیزشی خفن تر میخاد
یا اخبار تازه کنکور و مدارس رو میخوای بدونی

دلت نکات مشاوره ای و پادکست انگیزشی میخاد؟

به کانال تلگرام کیادرس سر بزن
kia_ac@
>تازه یادم رفت کد تخفیف خدمات و محصولات در داخل کانال تلگرام پین میشه دائم چکش کن (ازدست ندیا!!!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام در کیادرس

در کیادرس ثبت نام کن

پرتال دانش آموزی

سلام دانش آموز گرامی

درصورتی که ثبت نام خود را برای خدمات آموزشی انجام داده اید

می توانید با با نام کاربری و رمز عبور شخصی خود وارد پنل شخصی خود شده و آزمون و جلسات خود را شرکت کنید

درصورتی که هم ثبت نام نکرده اید

یک سری به

خدمات آموزشی کیادرس

بزنید ضرر نمی کنید